أنت هنا

الترشيحات

ساعدنا في بناء مجموعة Gruppo Eurovo المستقبلية. أرسل إلينا ترشيحك الفوري.
إذا لم تكن هناك أماكن شاغرة تتوافق مع اختصاصاتك في الوقت الحالي سوف يتم حفظ ترشيحك في قاعدة البيانات الخاصة بنا.

Dati Anagrafici
(se diverso da residenza)
يجب أن يكون حجم الملفات أقل من 8 ميغابايت.
أنواع الملفات المسموح بها: gif jpg jpeg png.
Attenzione: indicare quale funzione aziendale si vorrebbe ricoprire, non quella attualmente ricoperta.
Preghiamo i candidati che provengono da Linkedin o dalla sezione Posizioni Aperte, di specificare il nome esatto della posizione per cui inviano il cv; in caso contrario il profilo verrà archiviato come "autocandidatura".
Formazione
Esperienza professionale
Ultima esperienza professionale
Competenze linguistiche
Competenze informatiche
Altre infomazioni
يجب أن يكون حجم الملفات أقل من 8 ميغابايت.
أنواع الملفات المسموح بها: pdf doc docx odt.
all’invio, direttamente o tramite terzi fornitori di servizi di marketing e comunicazione, di newsletter e comunicazioni con finalità di marketing diretto, in relazione a prodotti erogati anche dalle altre società del Gruppo Eurovo.
al trattamento dei propri dati ai fini dello svolgimento di attività di profilazione, tramite raccolta e analisi delle informazioni sulle selezioni e sulle scelte effettuate all’interno del Sito, al fine di inviare offerte personalizzate su altri prodotti e/o servizi.
a che i propri dati siano comunicati/ceduti a società terze per l’invio di newsletter e comunicazioni con finalità di marketing.